• Świadectwa energetyczne łódzkie
  • Świadectwa energetyczne łódzkie
  • Świadectwa energetyczne łódzkie
  • Świadectwa energetyczne łódzkie
  • Świadectwa energetyczne łódzkie
  • Świadectwa energetyczne łódzkie

Biuro Projektowe


Podstawowa oferta biura to autorskie projekty domów.
Pracę nad autorskim projektem domu rozpoczynamy od zebrania wszelkich informacji od przyszłych mieszkańców, takich jak: ogólny styl-architektura domu, liczba kondygnacji, przewidywana powierzchnia, meble, które trzeba będzie przenieść do nowego domu, przyzwyczajenia mieszkańców i preferowane relacje między pomieszczeniami. Integralną częścią przygotowań do indywidualnego projektowania jest wspólna wizyta na działce oraz analiza dokumentów, na podstawie których będzie wydane pozwolenie na budowę tzn. decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również dostępność mediów.
Autorskie, czyli indywidualne, projektowanie rozumiemy jako tworzenie na podstawie sugestii i wyobrażeń Klienta z uwzględnieniem lokalnych (działka) i prawnych (aktualnie obowiązujące przepisy) uwarunkowań. Do dyspozycji naszych Klientów jest doświadczenie nasze oraz naszych współpracowników (konstruktorów i instalatorów).
Doradztwo przy autorskim projekcie domu traktujemy jako integralną część pracy dla Klienta.
Praca nad projektem indywidualnym poprzedzona jest przygotowaniem koncepcji architektonicznej. Na życzeniu Klienta wykonywane są wizualizacje architektoniczne pokazujące bryłę domu z wybraną kolorystyką oraz materiałami elewacyjnymi.
Koncepcja, zaakceptowana przez Klienta, jest podstawą do sporządzenia autorskiego projektu budowlanego. Projekt, poza architekturą, uwzględnia także inne indywidualne wymagania, takie jak technologia wznoszenia domu, pokrycie dachu, materiały elewacyjne, instalacje wewnętrzne w jakie będzie wyposażony dom (w tym również możliwe są: wentylacja mechaniczna z rekuperacją oraz gruntowym wymiennikiem ciepła, pompy ciepła, basen itp.).
Do każdego indywidualnego projektu domu wykonujemy projektowaną charakterystykę energetyczną sporządzaną zgodnie z metodologią wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Budżet (kwota przeznaczona na budowę domu) jest ważny w każdym przypadku, niezależnie od wielkości domu, dlatego staramy się uwzględniać ten warunek już od pracy nad autorską koncepcją architektoniczną.
Oprócz powszechnie stosowanych technologii murowanych mamy duże doświadczenie w projektowaniu domów wznoszonych w technologiach drewnianych (m. in. dla firmy Domikon), jak również w technologii Praefa (prefabrykaty keramzytobetonowe) oraz domów wyposażonych w fundament grzewczy Legalett.

Przygotowany projekt autorski domu spełnia wszelkie wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i może być podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zazwyczaj też reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę domu w odpowiednim urzędzie, co oznacza, że otrzymujecie Państwo od nas pozwolenie na budowę domu a nie wyłącznie jego projekt budowlany.

Zdjęcia z realizacji 


 


 


 


 


Więcej zdjęć »

Copyright © 2018 Biuro Projektowe LIBRA | Projekty | Adaptacje | Świadectwa | Kontakt